jumbo executive council of Pune district ncp | Sarkarnama

पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची जंबो कार्यकारिणी जाहीर

डाॅ. संदेश शहा
बुधवार, 10 ऑक्टोबर 2018

इंदापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे जिल्हा पदाधिका-यांची जंबो कार्यकारिणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांनी घोषित केली. सर्वसमावेशक पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या या कार्यकारिणीमध्ये एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रत्येकी 29 उपाध्यक्ष व सरचिटणीस, 17 चिटणीस, 24 जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य तसेच 23 विशेष निमंत्रीत सदस्यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्हा कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे - गणेश खांडगे ( वरिष्ठ उपाध्यक्ष - तळेगाव दाभाडे ),

उपाध्यक्ष

इंदापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे जिल्हा पदाधिका-यांची जंबो कार्यकारिणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांनी घोषित केली. सर्वसमावेशक पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या या कार्यकारिणीमध्ये एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रत्येकी 29 उपाध्यक्ष व सरचिटणीस, 17 चिटणीस, 24 जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य तसेच 23 विशेष निमंत्रीत सदस्यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्हा कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे - गणेश खांडगे ( वरिष्ठ उपाध्यक्ष - तळेगाव दाभाडे ),

उपाध्यक्ष

राजवर्धन शिंदे ( मुरूम - बारामती ), दशरथ डोंगरे ( निमगाव केतकी ), हनुमंत कोकाटे (सराटी), रामभाऊ जोरी ( बोरी )( सर्व इंदापूर तालुका ),

रामभाऊ टुले ( दापोडी ), रंगनाथ फुलारी ( गिरीम ), ज्ञानेश्वर चव्हाण ( मलठण ) ( सर्व दौंड तालुका ), हेमंतकुमार माहूरकर ( माहूर ) व प्रकाश कड ( नायगाव ) ( सर्व पुरंदर तालुका ), बाळासाहेब भोसले (अष्टापूर), नंदकुमार काळभोर ( लोणी काळभोर ), निवृत्ती बांदल ( वडाची वाडी ), बाळासाहेब पारगे ( डोणजे), डॉ. चंद्रकांत कोलते ( वाघोली ), अशोक गोगावले ( गोगलवाडी ) ( सर्व हवेली तालुका ),

लहू शेलार ( हातवे ), मानसिंग धुमाळ ( पसुरे ), अशोक शिवतरे ( उत्रोली ) ( सर्व भोर तालुका ), किरण राऊत (अंत्रोली - वेल्हे तालुका), बाळासाहेब सणस ( भुगाव - मुळशी तालुका ), कैलास काळे ( घोडेगाव ), सुभाष मोरमारे ( तळेघर ), प्रमोद कानडे ( कळंब ) ( सर्व आंबेगाव तालुका ), बबन तांबे ( डिंगोरे ), दिलीप कोल्हे ( नारायणगाव ), प्रदिप पिंगट ( वेल्हे ) ( सर्व जुन्नर तालुका ), बाबासाहेब फराटे (मांडवगण फराटा ) व प्रकाश पवार ( जातेगाव ) ( शिरूर तालुका ), अशोक घारे ( बेबड ओव्हळ - मावळ तालुका ) ( सर्व जण उपाध्यक्ष ).

सरचिटणीस

सुभाष सोमाणी ( बारामती ), अॅड. तेजसिंह पाटील ( लासुर्णे ), शंकर गायकवाड ( भिगवण ), जहांगिर शेख
( वरकुटे खुर्द ) ( सर्व इंदापूर तालुका ), विलास बोरावणे ( पानवली ) व भाऊसाहेब ढमढेरे ( खुटबाव ) ( दौंड तालुका ), संजय ज्ञानोबा जगताप ( सासवड ), जयदिप बारभाई ( जेजूरी ), योगेश फडतरे बोपगाव ( पुरंदर तालुका ), राहूल घोरपडे ( फुरसुंगी ), राजाभाऊ सुर्यवंशी ( भेकराईनगर ), भगवान भाडळे ( ऊरूळी देवाची ), प्रविण शिंदे ( खानापूर ), देवीदास कांचन ( उरळी कांचन ) ( सर्व हवेली तालुका ), प्रकाश तनपुरे ( धांगवडी ) व यशवंत डाळ ( भोर तालुका ), मनोहर भोसले ( आसणी दामगोडा ), पंडीत पिलाणे ( कातवडी ) ( वेल्हा तालुका ), नंदकुमार भोईर ( माण ता. मुळशी ), जयसिंग काळे ( घोडेगाव ), सुर्यकांत धायबर ( मंचर ), शरद शिंदे ( अवसरी खुर्द ) ( आंबेगाव तालुका ), विक्रम परदेशी ( जुन्नर ), संजय गुंजाळ व सादिक हाजी आबु आत्तार ( आळे ), चंद्रकांत पोखरकर ( खोडद ) ( सर्व जुन्नर तालुका ), पंडितराव दरेकर ( सणसवाडी - शिरूर तालुका ), महादुबुवा कालेकर ( पवनानगर) व बाळासाहेब कडू ( लोणावळा - मावळ तालुका ).

चिटणीस

संभाजी बोरकर ( झारगडवाडी ), सुखदेव हिवरकर ( शिर्सूफळ ), डॉ. अनिल सोरटे ( खांडज ), आप्पासाहेब अहिवळे व नसिर इनामदार बारामती ) ( बारामती तालुका ), बाळासाहेब व्यवहारे ( माळवाडी नं, 2 ) व सचिन सपकळ ( सपकळवाडी ) ( इंदापूर तालुका ), प्रविण मोरे ( दौंड ) व शब्बीर पठाण ( खडकी ) ( दौंड तालुका ), निलेश जगताप ( बेलसर - पुरंदर तालुका ), आप्पासाहेब काळभोर ( लोणी काळभोर ), रफिक आत्तार व अमरजितसिंग कोचर ( देहू रोड ) ( हवेली तालुका ), सुनिल भेलके ( हिरडोसी ) व विष्णू मादगुडे ( भादेरवन ( भोर तालुका ), सुनिल वाडकर ( कासार अंबोली ता. मुळशी ), मुन्नाभाई शेख ( शिरूर तालुका ) 

पोपट पानसरे ( पानसरेवाडी - बारामती तालुका ), विजय शिंदे ( वरकुटे बुद्रूक ), प्रताप पाटील ( कळस ), विठ्ठल ननवरे ( इंदापूर), डी. एन. जगताप ( डाळज नं. 2 ) ( इंदापूर तालुका ), दत्तात्रय खळदकर ( बेरीबेल -दौंड तालुका ), दत्तात्रय चव्हाण ( निरा - पुरंदर तालुका ), रामदास चौधरी ( सोरतापवाडी ), अमोल हरपळे ( फुरसुंगी ) ( हवेली तालुका ), विठ्ठल पडवळ ( चांदीवली ), शांताराम इंगवले ( भुगाव ), रविंद्र कंधारे ( कोठावळे ), सुभाष अमराळे ( अंबडवेट ) ( मुळशी तालुका ), विठ्ठल शिंदे ( भोर तालुका ), बबन शेंडकर (दापोडी - वेल्हे तालुका ), संतोष मु-हे ( सोमटणे फाटा - मावळ तालुका ), प्रकाश ताजणे ( कुसूर ), शरद लेंडे ( पिंपळवंडी ), रमेश भुजबळ ( वारूळवाडी ), ईश्वर केदारी ( रोहोकडी ), निलेश रावते ( उंडेखडक ), ज्ञानेश्वर कबाडी ( कबाडवाडी ) ( जुन्नर तालुका), संतोष भंडारी ( शिरूर ), बाळासाहेब नरके ( शिक्रापूर )

कार्यकारिणी सदस्य

अजित पवार, सुप्रिया सुळे, विश्वास देवकाते, सतिश खोमणे ( बारामती ), दिलीप वळसे पाटील ( आंबेगाव ), दत्तात्रय भरणे ( इंदापूर), मदन बाफना, कृष्णराव भेगडे ( मावळ ), वल्लभ बेनके ( जुन्नर ), जगन्नाथ शेवाळे, सुरेश घुले व प्रदिप कंद ( हवेली ), रमेश थोरात ( दौंड ), दिलीप मोहिते पाटील, रामभाऊ कांडगे ( खेड), अशोक पवार, पोपटराव गावडे, सुर्यकांत पलांडे ( शिरूर ), अशोक टेकावडे, जालिंदर कामठे, विजय कोलते ( पुरंदर ), संपतराव जेधे ( भोर ), सविता दगडे ( मुळशी ).
 

संबंधित लेख